Megatrade je poduzeće osnovano 1993. god. bavi se distribucijom strojeva, opreme i sredstava za čišćenje te ima vlastiti servis za čišćenje.


ČIŠĆENJE I PRANJE FASADA


Metalne fasade - problematika održavanja
Danas u našim gradovima sve više i više vidimo novogradnje čije fasade više nisu rađene od klasičnih građevinskih materijala već uočavamo metalne okvire, metalne panele, aluminijske ploče, bojane metalne panele , sendviče raznih vrsta... Drugim riječima, na fasadama poslovnih zgrada danas pretežito nalazimo kombinaciju metala i stakla. Metalne fasade imaju niz prednosti pred klasičnima ali nažalost imaju i svoje mane o kojima se do sada malo govorilo. Kada govorimo o metalnim fasadama najčešće imamo u glavi predodžbu o aluminijskim poliranim pločama ili o eloksiranim pločama (Eloxal je trgovačko ime uvedeno pred oko 50 godina a kratica je njemačkih riječi ELektrolytisch OXidiertes Aluminium). Danas se taj izraz u njemačkim stručnim krugovima izbjegava a prema preporuci Aluminium-Zentrale rabi se izraz “anodisch oxidiertes Aluminium” a za fasade se rabi izraz anodizirane fasade. Kako je eloxal izraz koji nam se uvukao pod kožu i koji svi rado rabimo, rabiti ćemo ga i dalje (jednako tako je i u Njemačkoj).

Što se zbiva s eloksiranim pločama?
Postupak kojim umjetno stvaramo sloj oksida na alu-površini zove se eloksiranje. Taj sloj je od 2.000 do 4.000 puta deblji od sloja prirodnog oksida koji se stvara izlaganjem aluminija atmosferskim utjecajima. Ovaj oksidni sloj ima izvanredne mehaničke karakteristike kao gotovo dijamantnu tvrdoću. Glavna prednost aluminija kao materijala jest njegova specifična težina, laka obradivost i formiranje u razne oblike a lako na sebe prima boje tako da je isporučiv u bojama po želji. Osim cijelog niza prednosti eloxal ima i jednu manu a to je izuzetna osjetljivost na vanjske utjecaje i kemikalije (smog, kiselu kišu i alkalije). Ovoj listi možemo pridodati utjecaj vlage, UV-zračenja, prašine, smoga, produkata izgaranja... Sva ova prljavština se statički veže na metal i stvara vremenom teško odstranjivi talog. Kako god smo mislili da su anodizirane i bojane fasade rješenje svih problema (postavi i zaboravi) nažalost pokazalo se da nije tako.Taj talog nakon nekog vremena postaje jedan od faktora raspadanja fasade. (Raspadanje gornjeg sloja boje kod bojanih fasada u njemačkoj zovu die Kreidung). Dolazi do gubitka veze među polimerima na koje su vezani pigmenti. Kako slabi veza među polimerima tako slabi i veza sa pigmentima koje tada ispire kiša. Nestankom pigmenta ostaju polimeri dugog lanca koji dobijaju brašnast izgled. To je najjasniji znak da je fasada u kritičnom stanju, teško bolesna, te da već ubrzano gubi boju. Kako vidimo fasade obolijevaju i treba ih liječiti.
Poučeni vlastitim iskustvom znamo da je bolje spriječiti nego liječiti. Drugim riječima, kada se anodizirana ili obojana metalna fasada postavi, treba je redovito održavati i njegovati.
Održavanje i njegovanje daje dvostruki efekt :
- poboljšava izgled fasade
- sprečava koroziju i štiti fasadu od vanjskih utjecaja

Što treba činiti da se fasada održi u savršenom stanju?
Prema preporuci specijalista za održavanje fasada, metalne fasade treba redovito prati i čistiti te zaštititi (konzervirati) i to po mogućnosti svake godine od prve pa do najkasnije tri godine. Ako to nije prije rađeno krajnji rok za intervenciju na fasadi je 5 godina.

Tko može raditi na čišćenju i održavanju fasada?
Čišćenje fasada je posebna struka i ne spada pod čišćenje ureda, zgrada i građevinska čišćenja. Poduzeće koje se time bavi mora biti za to registrirano i poznavati struku. Budući da su metalizirane fasade jako osjetljive na kemikalije i mehaničke utjecaje potrebno je proći posebnu obuku za rad na njima kao i obuku za rad sa kemikalijama. Poduzeće koje se time bavi treba biti vezano uz proizvođača sredstava za čišćenje i zaštitu metalnih fasada. Sredstva MORAJU imati atest kojim se jamči da neće biti štete na fasadi. To znači da se ne smiju koristiti sredstva koja na bilo koji način mogu oštetiti metalnu površinu. Klasična sredstva za pranje (koja uklanjaju smog ili koja skidaju hrđu) nepovratno uništavaju metalne fasade (sjetimo se naljepnica sa kiselina i lužina : nagrizajuće i korozivno). Poduzeće koje nudi uslugu pranja i zaštite fasade mora u ponudi jamčiti da neće doći do oštećenja aluminija ili boje ako se radi o bojanoj metalnoj fasadi. Megatrade je poduzeće koje zadovoljava sve navedene kriterije.

Galerija


Download